logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA
WYDANYCH W 2008 ROKU

Lp.
Nr Zarządzenia
W sprawie
Data
Uwagi
1
1/2008
Ustalenia pogotowia kasowego na 2008 rok
02.01.2008
RF.I.
2
2/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. Dzikowo gm. Barlinek
03.01.2008
RGM.VI.
3
3/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 1 m. Barlinek
03.01.2008
RGM.VI
4
4/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr.2 m. Barlinek przy ul. Bocznej.
03.01.2008
RGM.VI.
5
5/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych.
08.01.2008
RO.VII.
6
6/2008
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
10.01.2008
RF.I.
7
7/2008
Zamiany nieruchomości gruntowych
03.01.2008
RG.II.
8
8/2008
Powołania Zespołu Roboczegodo przygotowania, realizacji, rozliczenia i koordynacji projektu pn.” Budowa drogi łączącej północną część Miasta Barlinka z drogą wojewódzką DW 156 (mała obwodnica)”.
22.01.2008
RI.VI
9
9/2008
Określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres 3 lat
22.01.2008
RGM.VI.
Zmieniające zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 11 stycznia 2006
10
10/2008
Ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
22.01.2008
RGM.VI.
11
11/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Obr. Strąpia gm. Barlinek.
22.01.2008
RGM.VI.
12
12/2008
Zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
22.01.2008
RG.IV.
13
13/2005
Oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Mostkowie w drodze bezprzetargowej.
22.01.2008
RG.IV.
14
14/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Barlinku przy ul. Gorzowskiej
22.01.2008
RG.IV.
15
15/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Moczkowie.
22.01.2008
RG.IV.
16
16/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży położonej w Barlinku na „Górnym Tarasie”.
22.01.2008
RG.IV.
17
17/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
31.01.2008
RF.I.
18
18/2008
Upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków miedzy paragrafami.
07.02.2008
RF.I.
19
19/2008
Wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku.
07.02.2008
RO.I.
20
20/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
07.02.2008
RGM.II.
21
21/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej
07.02.2008
RGM.II.
22
22/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 1 m. Barlinek.
07.02.2008
RGM.VI.
23
23/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w m. Wilcze gm. Barlinek.
14.02.2008
RG.IV.
24
24/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy u. Podwale
14.02.2008
RG.IV.
25
25/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Lipowej.
14.02.2008
RG.IV.
26
26/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mostkowie, działka nr 53/28
14.02.2008
RG.IV.
27
27/2008
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
21.02.2008
RGM.III.
28
28/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki sąsiedniej, położonej w Obr. Dzikowo.
21.02.2008
RGM.VI.
29
29/2008
Zmian w Budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
29.02.2008
RF.I.
30
30/2008
Ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barlinek.
28.02.2008
RGM.III.
31
31/2008
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2008 roku zadań publicznych.
29.02.2008
RO.VII.
32
32/2008
Regulaminu premiowania pracowników obsługi Urzędu Miejskiego w Barlinku
06.03.2008
RO.
33
33/2008
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku.
06.03.2008
RO.I.
34
34/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadań publicznych.
06.03.2008
RO.VII.
35
35/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
06.03.2008
RO.VII.
36
36/2008
Ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
12.03.2008
RGM.IV.
37
37/2008
Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
12.03.2008
RGM.IV.
38
38/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 m. Barlinka przy ul. Rynek.
13.03.2008
RGM.IV.
39
39/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 Barlinka przy u. Staromiejskiej.
13.03.2008
RGM.IV.
40
40/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 Barlinka przy ul. Rynek
13.03.2008
RGM.IV.
41
41/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. Dziedzice.
13.03.2008
RGM.IV.
42
42/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, właścicieli garażów oraz dotychczasowych dzierżawców, położonej w Obr. 2 m. Barlinka, oddanych w administrowanie Spółce Gminnej.
13.03.2008
RGM.IV.
43
43/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonej w Obr.1 m. Barlinka oddanych w administrowanie Barlineckiemu TBS Sp. z o.o.
13.03.2008
RGM.IV.
44
44/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.
20.03.2008
RGM.II.
45
45/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników działek sąsiednich.
27.03.2008
RGM.IV.
46
46/2008
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
27.03.2008
RGM.III.
47
47/2008
Przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny.
31.03.2008r.
OC
48
48/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
21.03.2008
RGM.II
49
49/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
31.03.2008
RF.I.
50
50/2008
Upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli gminnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.
03.04.2008
RF.I.
51
51/2008
Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
03.04.2008
OPS
52
52/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
03.04.2008
RGM.II.
53
53/2008
Zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
10.04.2008
RF.I.
54
54/2008
Ustalenia podstawy do naliczania nagrody z funduszu nagród w 2008 roku
10.04.2008
RF.I.
55
55/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr 2 m. Barlinek przy ul. Niepodległości
10.04.2008
RGM.IV.
56
56/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr.1 m. Barlinek, oddanych w administrowanie barlineckiemu TBS Sp.
 z o.o.
10.04.2008
RGM.IV.
57
57/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, położonej w Obr. 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu TBS Sp. z o.o.
10.04.2008
RGM.IV.
58
58/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr 1 i 2 m. Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku
10.04.2008
RGM.IV.
59
59/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
23.04.2008
RGM.II.
60
60/2008
Rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2008 roku zadań publicznych.
24.04.2008
RO.VII.
61
61/2008
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
24.04.2008
RO.VII.
62
62/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr 1 m. Barlinka.
23.04.2008
RGM.IV.
63
63/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
30.04.2008
RF.I.
64
64/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
30.04.2008
RF.I.
65
65/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Obr. Strąpie gm. Barlinek.
08.05.2008
RGM.IV.
66
66/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. 2 m. Barlinka przy ul. Gorzowskiej.
08.05.2008
RGM.IV.
67
67/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. Rychnów.
08.05.208
RGM.IV.
68
68/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Obr. Dzikowo.
08.05.2008
RGM.IV.
69
69/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
14.05.2008
RGM.II.
70
70/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej.
14.05.2008
RGM.II.
71
71/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok oraz w układzie wykonawczym budżetu.
21.05.2008
RF.I.
72
72/2008
Zmian budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
30.05.2008
RF.I.
73
73/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej.
29.05.2008
RGM.II.
74
74/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
29.05.208
RGM.II.
75
75/2008
Wyznaczenie przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
29.05.2008
RG.IV.
76
76/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego.
05.06.2008
RO.V.
77
77/2008
Powołania komisji do oceny przydatności oraz likwidacji składników majątku ruchomego na terenie pensjonatu Pod Sosnami, położonego w Obr. 2 m. Barlinka.
30.05.2008
RGM.IV.
78
78/2008
Skrócenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy Rynku.
29.05.2008
RG.IV.
79
79/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
05.06.2008
RGM.II
80
80/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
05.06.2008
RGM.II.
81
81/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
19.06.2008
RF.I.
82
82/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, właścicieli garaży i działek sąsiednich położonych w Obr. 1 i 2 stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
19.06.2008
RGM.IV.
83
83/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonej w Obr. 2 m. Barlinek i w Obr. Mostkowo stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku.
19.06.2008
RGM.IV.
84
84/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w Obr. 2 m. Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku.
19.06.2008
RGM.IV.
85
85/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonej w Obr. Mostkowo, gm. Barlinek.
19.06.2008
RGM.IV
86
86/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz nabywcy ruchomości usytuowanej na tej nieruchomości, położonej w Obr.2 Barlinek przy ul. Armii Krajowej.
19.06.2008
RGM.IV.
87
87/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2008 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
24.06.2008
RO.VII.
88
88/2008
Wprowadzenia regulaminu udzielenia zamówień publicznych, o wart. poniżej 14.000,00 Euro, związanych z przygotowaniem i realizacją projektów planowanych do dofinansowania lub dofinansowywanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
27.06.2008
RI.
89
89/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
30.06.2008
RF.I.
90
90/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008  rok oraz w układzie wykonawczym budżetu.
30.06.2008
RF.I.
91
91/2008
W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
10.07.2008
RGM.II.
92
92/2008
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego
11.07.2008
RO.VII.
93
93/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela garażu i działki sąsiedniej położonych w Obr. 1 i 2 stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
10.07.2008
RGM.IV.
94
94/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w Obr. Dziedzice gm. Barlinek.
10.07.2008
RGM.II.
95
95/2008
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
17.07.2008
RGM.II.
96
96/2008
W sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości.
21.07.2008
RGM.II.
97
97/2008
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2008 roku zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
04.08.2008
RO.VII.
98
98/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, poł. w Mostkowie, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 53,11, o pow. 0,0667 ha.
07.08.2008
RG.IV
99
99/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, poł. w Barlinku przy ul. Słonecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką 903.
07.08.2008
RG.IV
100
100/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, poł. w Barlinku przy ul. Słonecznej, oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 623/4.
07.08.2008
RG.IV
101
101/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
07.08.2008
RGM.II
102
102/2008
Sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego, stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz jej najemcy.
07.08.2008
RGM.II
103
103/2008
Przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Kierownika oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku.
07.08.2008
RO.I
104
104/2008
Wykazu nieruchomości oddanej w dzierżawę, poł. w obr. 2 miasta Barlinek.
07.08.2008
RGM.IV
105
105/2008
Udzielenia Kierownikowi OPS w Barlinku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
04.08.2008
OPS
106
106/2008
Powołania składu osobowego GKRPA
14.08.2008
RO.I
107
107/2008
Przeprowadzenia postępowania sprawdzającego.
21.08.2008
RO.I.
108
108/2008
Zmian w budżecie Gminy Baflinek na 2008 rok.
28.08.2008
RF.I.
109
109/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego, działki 96/20 i 96/21.
20.08.2008
RG.IV.
110
110/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej przeznaczonej do sprzedaży, działka nr 115/42.
28.08.2008
RG.IV.
111
111/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej przeznaczonej do sprzedaży, działka nr 115/73.
28.08.2008
RG.IV.
112
112/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej obr. 2 m. Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez BTBS Sp. z o.o.
04.09.2008
Zmieniające zarządzenie Burmistrza Nr 84/2008
113
113/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej położonej w obr.2 m. Barlinek nr 292/2 i 803/6.
04.09.2008
RGM.IV.
114
114/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
04.09.2008
RGM.II.
115
115/2008
Sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego - stanowiącego przedmiot własności gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
04.09.2008
RGM.II.
116
116/2008
Obowiązku przeprowadzenia deratyzacji.
04.09.2008
RGM.VI.
117
117/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej.
04.09.2008
RG.IV.
118
118/2008
Zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości, dz. nr 780/19.
04.09.2008
RG.IV.
119
119/2008
zeasz
   
120
120/2008
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
11.09.2008
RGM.III.
121
121/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok
16.09.2008
RF.I.
122
122/2008
Norm przydziału dla pracowników Urzędu Miejskiego w Barlinku środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej oraz herbaty
18.09.2008
RO.II.
123
123/2008
     
124
124/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Podwale.
25.09.2008
RGM.II.
125
125/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonej w obr.2 m. Barlinka przy ul. Długiej stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
25.09.2008
RGM.IV.
126
126/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz nabywcy ruchomości usytuowanej na tej nieruchomości, położonej w obr.2 m. Barlinek przy ul. Armii Krajowej.
25.09.2008
RGM.IV.
127
127/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
30.09.2008
RF.I.
128
128/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej przeznaczonej do sprzedaży.
25.09.2008
RG.IV.
129
129/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok
30.09.2008
RF.I.
130
130/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na właścicieli działki sąsiedniej położonej w obr 2 przy ul. 1-go Maja 22, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
10.10.2008
RGM.IV.
131
131/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz współużytkownika wieczystego działki sąsiedniej, położonej w obr. 1 m. Barlinka przy ul. Spokojnej.
10.10.2008
RGM.IV.
132
132/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działki przyległej, położonej w obr.2 m. Barlinka przy ul. Św. Bonifacego.
10.10.2008
RGM.IV.
133
133/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 1 m. Barlinka przy ul. Ogrodowej.
10.10.2008
RGM.IV.
134
134/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na rzecz Multimedia Polska S.A. z siedzib w Gdyni, położonych w obr 1 i 2 m. Barlinek.
10.10.2008
RGM.IV.
135
135/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 m. Barlinka przy ul. Bocznej
10.10.2008
RGM.IV.
136
136/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obr 1 m. Barlinek.
10.10.2008
RGM.IV.
137
137/2008
ROŚ
   
138
138/2008
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
16.10.2008
RGM.II.
139
139/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej.
21.10.2008
RGM.IV.
140
140/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego na okres powyżej 3 lat nieruchomości gruntowej - zabudowanej położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej.
23.10.2008
RGM.IV.
141
141/2008
Zmiany Zarządzenia nr 33/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 06.03.2008 w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w barlinku.
23.10.2008
RO.I. Zmieniające zarządzenie nr 33/2008 Burmistrza Barlinka
142
142/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
17.10.2008
RF.I.
143
143/2008
Sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego - stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
30.10.2008
RGM.II.
144
144/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok
24.10.2008
RF.I.
145
145/2008
Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy Rynku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
30.10.2008
RG.IV.
146
146/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
29.10.2008
RF.I.
147
147/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku, działka nr 804/42
06.11.2008
RG.IV.
148
148/2008
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. 1 Maja 14 i ustanowienia wspólnego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego.
06.11.2008
RG.IV.
149
149/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
31.10.2008
RF.I.
150
150/2008
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Barlinku projektu budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
 
 RF.I
151
151/2008
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
10.10.2008
RF.I.
152
152/2008
Sprzedaży nieruchomości - lokalu mieszkalnego - stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
13.11.2008
RGM.II.
153
153/2008
Udzielenia Kierownikowi OPS w Barlinku upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.
13.11.2008
OPS
154
154/2008
Uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok (Zmiana zapisu zarządzenia Nr 142/2008 z dnia 17.10.2008 r.)
10.11.2008
RF.I.
155
155/2008
Waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
13.11.2008
RGM.IV.
156
156/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Rynek.
13.11.2008
RGM.IV.
157
157/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 w Barlinku przy ul. Sportowej.
13.11.2008
RGM.IV.
158
158/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obr. 2 m. Barlinek stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie TBS Sp. z o.o. w Barlinku.
13.11.2008
RGM.IV.
159
159/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomosci, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, polożonej w obr. łubianka gm. Barlinek
13.11.2008
RGM.IV.
160
160/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.
17.11.2008
RF.I.
161
161/2008
Powołania Komisji do przejęcia od dotychczasowego dzierżawcy ruchomości i nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Barlinku.
19.11.2008
RGM.IV.
162
162/2008
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Sportowej na prowadzenie kąpieliska miejskiego, działalności turystyczno - rekreacyjne i hotelarskie.
19.11.2008
RGM.IV.
163
163/2008
Przyjęcia procedury windykacji należności podatkowych i opłat.
27.11.2008
RF.I.
164
164/2008
Przyjęcia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
27.11.2008
RF.I.
165
165/2008
Zmian w budzecie Gminy Barlinek na 2008 rok
28.11.2008
RF.I.
166
166/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Sienkiewicza.
27.11.2008
RG.IV.
167
167/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek
30.11.2008
RF.I.
168
168/2008
Powołania Komisji do przekazania nowemu dzierżawcy ruchomości i nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Barlinku.
05.12.2008
RGM.IV.
169
169/2008
Zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Moniuszki w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
05.12.2008
RG.IV.
170
170/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Mostkowie.
05.12.2008
RG.IV.
171
171/2008
Zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
05.12.2008
RG.IV.
172
172/2008
Wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2009 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku
12.12.2008
Sekretarz Barlinka
173
173/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
12.12.2008
Sekretarz Barlinka
174
174/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych
12.12.2008
Sekretarz Barlinka
175
175/2008
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
12.12.2008
Sekretarz Barlinka
176
176/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej obr. 2 m. Barlinka przy ul. Bocznej.
12.12.2008
RGM.IV.
177
177/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej obr. 2 m. Barlinka przy ul. Bocznej.
12.12.2008
RGM.IV.
178
178/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika garażu, położonej w obr. 2 m. Barlinka przy ul. Bocznej.
12.12.2008
RGM.IV.
179
179/2008
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
10.12.2008
RF.I.
180
180/2008
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Przemysłowej.
15.12.2008
RGM.IV.
181
181/2008
Sprzedaży nieruchomości- lokalu mieszkalnego - stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
12.12.2008
RGM.II.
182
182/2008
Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Miast i Gminy Barlinek.
19.12.2008
RF.I.
183
183/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
22.12.2008
RF.I.
184
184/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
24.12.2008
RF.I.
185
185/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
31.12.2008
RF.I.
186
186/2008
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2008 rok.
31.12.2008
RF.I.

Ilość odwiedzin: 11527
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2008
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2008 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-02-15 10:27:33
Data udostępnienia informacji: 2008-02-15 10:27:33
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 08:49:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner