logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
minus Rejestry i ewidencje
   plus Rejestr instytucji kultury
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Rejestr instytucji kultury
Rejestr instytucji kultury

Referat Ogólnoorganizacyjny
 • Rejestr Uchwał Rady Miejskiej
 • Rejestr wniosków Radnych i mieszkańców zgłoszonych na Sesji Rady Miejskiej
 • Rejestr wniosków Radnych zgłaszanych na posiedzeniach Komisji
  Rady Miejskiej
 • Spis Spraw – korespondencja
 • Rejestr osób odznaczonych medalem "Za zasługi dla Barlinka"
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr Zarządzeń Burmistrza Barlinka
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego

 

Urząd Stanu Cywilnego
 • Księgi urodzeń za lata 1945-2003
 • Księgi małżeństw za lata 1945-2003
 • Księgi zgonów za lata 1945-2003
 • Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych PESEL
 • Rejestracja zameldowania na pobyt stały
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu stałego
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu czasowego do 2 miesięcy
 • Rejestracja zameldowania o urodzeniu dziecka
 • Rejestracja zameldowania o zmianie stanu cywilnego, nazwisk, imion
 • Rejestracja zameldowania o zgonie osoby
 • Prowadzenia stałego rejestru wyborców
 • Statystyki ludności

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
 • Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wykaz obowiązujących, miejscowych planów zagospodarowania
  przestrzennego
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 • Rejestr dróg gminnych

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami
 • Gminna ewidencja zabytków
 • Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Rejestr - wykaz osób zakwalifikowanych do najmu
 • Rejestr wyroków sądowych nakazujących eksmisję
 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

 

Refera Finansowo - Budżetowy
 • Ewidencja podatkowa nieruchomości
 • Ewidencja podatników
 • Rejestr decyzji podatkowych
 • Rejest podań w sprawie ulg i zwolnień należności podatkowych i niepodatkowych
 • Rejestr wydanych zaświadczeń
 • Ewidencja wystawionych upomnień i wezwań
 • Ewidencja tytułów wykonawczych
 • Rejestr sprzedaży towarów i usług objętych stawką VAT
 • Rejestr zakupu towarów i usług objętych stawką VAT

 

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • Ewidencja TAXI
 • Rejestr korespondencji dotyczący:
  • działalności gospodarczej
  • zezwoleń i sprzedaży alkoholu
  • przewozów – transportu
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Ilość odwiedzin: 47658
Nazwa dokumentu: Rejestry i ewidencje
Skrócony opis: Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-11-13 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-11-13 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 13:48:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner