logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARLINEK
WYDANYCH W 2006 ROKU

Lp.
Numer Zarządzenia
 W sprawie
 Z dnia
 Uwagi
1.
1/2006
ustalenia pogotowia kasowego na 2006
02.01.2006
 
2.
2/2006
układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok
05.01.2006
 
3.
3/2006
w sprawie wprowadzenia z dniem 01 lutego 2006 nowych stawek opłat za lokale użytkowe, dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych administrowanych przez BTBS na terenie Miasta i Gminy Barlinek
11.01.2006
 
4.
4/2006
określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres 3 lat
11.01.2006
 
5.
5/2006
powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres do 3 lat
11.01.2006
 
6.
6/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka
11.01.2006
 
7.
7/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Pełczyckiej.
11.01.2006
 
8.
8/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Szewskiej
11.01.2006
 
9.
9/2006
zmiany zarządzenia Nr 91/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Barlinek
11.01.2006
 
10.
10/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.
12.01.2006
 
11.
11/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Dworcowej
12.01.2006
 
12.
12/2006
upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
19.01.2006
 
13.
13/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
19.01.2006
 
14.
14/2006
o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
19.01.2006
 
15.
15/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Moczkowie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości
19.01.2006
 
16.
16/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. we wsi Mostkowo gm. Barlinek
19.01.2006
 
17.
17/2006
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych
 27.01.2006
 
18.
18/2006
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
27.01.2006
 
19.
19/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. we wsi Ożar w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości
02.02.2006
 
20.
20/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. we wsi Dzikowo gm. Barlinek.
02.02.2006
 
21.
21/2006
szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości oraz dla Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek sprawozdań, informacji i wykazów, określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
09.02.2006
 
22.
22/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste poł. w Barlinku przy ul. Sportowej
09.02.2006
 
23.
23/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Długiej.
16.02.2006
 
24.
24/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
16.02.2006
 
25.
25/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku.
16.02.2006
 
26.
 26/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku
16.02.2006
 
27.
 27/2006
uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
16.02.2006
 
28.
 28/2006
rozparzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostka planistyczna 1.3 w Studium – Stary Tartak
16.02.2006
 
29.
29/2006
organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
24.02.2006
instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia przechowywany jest w Kancelarii tajnej – jest chroniony na podstawie przepisów ustawy u ochronie danych osobowych.
30.
30/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006 r.
02.03.2006
 
31.
31/2006
wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne
02.03.2006
 
32.
32/2006
określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
02.03.2006
 
33.
33/2006
określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres do 3 lat
02.03.2006
 
34.
34/2006
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań publicznych.
09.03.2006
 
35.
35/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka.
09.03.2006
 
36.
 36/2006
powołania komisji przetargowej
15.03.2006
 
37.
 37/2006
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
16.03.2006
 
38.
38/2006
wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
16.03.2006
 
39.
39/2006
wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
16.03.2006
 
40.
40/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. Gorzowskiej.
16.03.2006
 
41.
41/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
16.03.2006
 
42.
42/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.
16.03.2006
 
43.
43/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.03.2006
 
44.
44/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.03.2006
 
45.
45/2006
wymagań jakie winien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na: odbiór odpadów komunalnych stałych, płynnych, prowadzenie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
06.04.2006
 
46.
 46/2006
przeniesienia nieodpłatnie garażu oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.
06.04.2006
 
47.
 47/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
06.04.2006
 
48.
48/2006
utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Barlinku.
06.04.2006
 
49.
49/2006
ustalenia podstawy do naliczenia nagrody z funduszu nagród w 2006
13.04.2006
 
50.
50/2006
wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku
13.04.2006
 
51.
51/2006
wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinku
13.04.2006
 
52.
52/2006
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
20.04.2006
 
53.
53/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
20.04.2006
 
54.
54/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka.
20.04.2006
 
55.
55/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek
28.04.2006
 
56.
 56/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok
28.04.2006
 
57.
 57/2006
powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku
04.05.2006
 
58.
58/2006
powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku.
04.05.2006
 
59.
59/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości
04.05.2006
 
60.
60/2006
zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz zmiany planu kont budżetu Gminy Barlinek i szczegółowych zasad rachunkowości.
11.05.2006
 
61.
61/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste poł. w Barlinku przy ul. Sportowej.
11.05.2006
 
62.
62/2006
wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
11.05.2006
 
63.
63/2006
sprzedaży w trybie bezprzetagowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Lipowej.
11.05.2006
 
64.
64/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej poł. w Barlinku przy ul. Niepodległości przeznaczonej do sprzedaży.
11.05.2006
 
65.
65/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
12.05.2006
 
66.
 66/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
12.05.2006
 
67.
 67/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obr. Dziedzice, gm. Barlinek.
11.05.2006
 
68.
68/2006
wyznaczenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku
18.05.2006
 
69.
69/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. we wsi Moczydło gm. Barlinek.
17.05.2006
 
70.
70/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. we wsi Moczydło gm. Barlinek.
17.05.2006
 
71.
71/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka.
17.05.2006
 
72.
72/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela części budynku poł. w Barlinku przy ul. Staromiejskiej.
17.05.2006
 
73.
73/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela części budynku, poł. w Barlinku przy ul. Staromiejskiej.
17.05.2006
 
74.
74/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.05.2006
 
75.
75/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.05.2006
 
76.
 76/2006
poręczenia kredytu
07.06.2006
 
77.
 77/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
22.06.2006
 
78.
78/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej poł. w obr. Płonno gm. Barlinek.
22.06.2006
 
79.
79/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
22.06.2006
 
80.
80/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Rychnowie.
22.06.2006
 
81.
81/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
22.06.2006
 
82.
82/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na Górnym Tarasie
22.06.2006
 
83.
83/2006
ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych poł. w Barlinku przy ul. Rynek 9 przeznaczonych do sprzedaży.
22.06.2006
 
84.
84/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jako lokal mieszkalny.
22.06.2006
 
85.
85/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006
30.06.2006
 
86.
 86/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
30.06.2006
 
87.
 87/2006
powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
3.07.2006
 
88.
88/2006
powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
3.07.2006.
 
89.
89/2006
powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
3.07.2006.
 
90.
90/2006
powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
3.07.2006
 
91.
91/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka.
13.07.2006.
 
92.
92/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka przy Rynku miejskim.
13.07.2006
 
93.
93/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
13.07.2006
uchylony pkt.5 w §1 przedm. zarządzenia - zarządzeniem Nr 149/2006 z dn. 12.10.2006
94.
94/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
13.07.2006.
uchylony pkt.1 §1 przedm. zarządzenia - zarządzeniem Nr 100/2006 z dn. 27.07.2006
95.
95/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Barlinku, gm. Barlinek.
13.07.2006.
 
96.
 96/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 Barlinek, gm. Barlinek.
13.07.2006.
 
97.
 97/2006
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych poł. w Barlinku
20.07.2006.
 
98.
98/2006
zmiany planu wydatków niewygasających
25.07.2006.
 
99.
99/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.07.2006.
 
100.  
100/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
27.07.2006.
 
101.  
101/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obr. Okunie, gm. Barlinek.
27.07.2006.
 
102.  
102/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
03.08.2006
 
103.  
103/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
17.08.2006.
 
104.  
104/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
17.08.2006.
 
105.  
105/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzeatrgowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Barlinku gm. Barlinek
17.08.2006
 
106.  
106/2006
procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007 – 2013
21.08.2006
 
107.  
 107/2006
powołania pełnomocników do spraw obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
24.08.2006
 
108.  
108/2006
wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
24.08.2006
 
109.  
109/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.08.2006
 
110.  
110/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.08.2006
 
111.  
111/2006
poręczenia kredytu
31.08.2006
 
112.  
112/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w Barlinku przy ul.Przemysłowej
07.09.2006
 
113.  
113/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w Barlinku (obręb 2 miasta Barlinka)
07.09.2006
 
114.  
114/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie 1 miasta Barlinka
07.09.2006
 
115.  
115/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
07.09.2006
 
116.  
116/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej, poł w obrębie 1 miasta Barlinka
07.09.2006
 
117.  
 117/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł w miejscowości Wilcze, obręb Żydowo, gm. Barlinek.
14.09.2006
 
118.  
118/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
14.09.2006
 
119.  
119/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Ogrodowej
14.09.2006
 
120.  
120/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie Dzikowo, m. Barlinek
21.09.2006
 
121.  
121/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie Dzikowo, m. Barlinek
21.09.2006
 
122.  
122/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
123.  
123/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
124.  
124/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
125.  
125/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
126.  
126/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
127.  
 127/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
128.  
128/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
129.  
129/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
130.  
130/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
131.  
131/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok
29.09.2006
 
132.  
132/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok.
29.09.2006
 
133.  
133/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
29.09.2006
 
134.  
134/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Lipowej przeznaczonej do sprzedaży
29.09.2006
 
135.  
135/2006
zmieniające zarządzenie nr 6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 14 marca 2002r. w sprawie planów kont dla budżetu gminy i Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku, oraz szczegółowych zasad rachunkowości. 
05.10.2006
 
136.  
136/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
05.10.2006
 
137.  
 137/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Paderewskiego
05.10.2006
 
138.  
138/2006
oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Żabiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości
12.10.2006
 
139.  
139/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku.
12.10.2006
 
140.  
140/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
12.10.2006
 
141.  
141/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrebie Dziedzice, gm. Barlinek
12.10.2006
 
142.  
142/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
12.10.2006
 
143.  
143/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanych ozn. działkami nr 569 i 570, poł. w obrębie 2 miasta Barlinek,
12.10.2006
 
144.  
144/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 568, poł. w Barlinku
12.10.2006
 
145.  
145/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 567, poł. w Barlinku
12.10.2006
 
146.  
146/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 569, poł. w Barlinku
12.10.2006
 
147.  
 147/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku (obr. 1 miasta Barlinka)
12.10.2006
 
148.  
148/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku (obr. 1 miasta Barlinka)
12.10.2006
 
149.  
149/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
12.10.2006
 
150.  
150/2006
powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 12.11.06r.
13.10.2006
 
151.  
151/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
19.10.2006
 
152.  
152/2006
poręczenia kredytu
25.10.2006
 
153.  
153/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek
31.10.2006
 
154.  
154/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek
31.10.2006
 
155.  
155/2006
powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego
02.11.2006
 
156.  
156/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinek
02.11.2006
 
157.  
 157/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości poł. w Barlinku przy ul. Sportowej.
02.11.2006
 
158.  
158/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinek
02.11.2006
 
159.  
159/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok.
14.11.2006
 
160.  
160/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinek
16.11.2006
 
161.  
161/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinek
16.11.2006
 
162.  
162/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w obrębie Moczkowo gm. Barlinek
16.11.2006
 
163.  
163/2006
przedłożenia Radzie Miejskiej w Barlinku projektu budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2007 rok.
22.11.2006
 
164.  
164/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006
30.11.2006
 
165.  
165/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
30.11.2006
 
166.  
166/2006
poręczenia kredytu
04.12.2006
 
167.  
 167/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej położonej w obrębie 2 miasta Barlinek
30.11.2006
 
168.  
168/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie Strąpie, gm. Barlinek
30.11.2006
 
169.  
169/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrebie 2 miasta Barlinek
22.12.2006
 
170.  
170/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku (obreb 1 miasta Barlinek)
   
171
171/2006
Stosowania numeru NIP do ewidencji,rozliczania i dokumentowania podatków od towarów i usług VAT w UMiG w Barlinku
07.12.2006
 
172
172/2006
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego,stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
07.12.2006
 
173
173/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jako lokal mieszkalny
07.12.2006
 
174
174/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Osina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 56/6 o pow. 0,2198
07.12.2006
 
175
175/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku Obr.1 miasta Barlinka
07.12.2006
 
176
176/2006
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Barlinku na prowadzenie kąpieliska miejskiego, działalności turystyczno-rekreacyjnej i hotelarskiej
07.12.2006
 
177
177/2006
Powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
07.12.2006
 
178
178/2006
Refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, przy pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
14.12.2006
 
179
179/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 717, położonej w Barlinku przy ul. Sportowej.
14.12.2006
 
180
180/2006
Odwołania Dyrektora Barlineckiego Ośrodka Kultury.
14.12.2006
 
181
181/2006
Przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów Miasta i Gminy Barlinek
18.12.2006
 
182
182/2006
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
22.12.2006
 
183
183/2006
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
22.12.2006
 
184
184/2006
Zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok
29.12.2006
 
185
185/2006
Zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
29.12.2006
 
186
186/2006
Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2006 rok
29.12.2006
 
187
187/2006
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
22.12.2006
 
188
188/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży położonej we wsi Osina, oznaczonej w ewidencji gruntów działką 56/4 o pow. 0,1037 ha.
22.12.2006
 
189
189/2006
Poręczenia kredytu
29.12.2006
 
190
190/2006
Waloryzacja czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres 3 lat.
22.12.2006
 
191
191/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika dzięki, położonej w Barlinku.
22.12.2006
 
192
192/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej
 22.12.2006
 

 

Ilość odwiedzin: 22649
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2006
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek wydanych w 2006 roku
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Salamandra Izabela
Osoba, która odpowiada za treść: Salamandra Izabela
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-31 11:58:46
Data udostępnienia informacji: 2006-01-31 11:58:46
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 08:28:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner