logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2020
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA
WYDANYCH W 2010 R.

Lp.
Nr Zarządzenia
W sprawie
Data
Uwagi
1
1/2010
Ustalenie pogotowia kasowego na 2010 rok
04.01.2010
RF.I.
2
2/2010
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
08.01.2010
RF.I.
3
3/2010
Upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w budżecie.
08.01.2010
RF.I.
4
4/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań dla zadania: "Odnowienie - Remont miejsca pamięci we wsi Dziedzice"(Pomnik Woldenberczyków).
07.01.2010
RI.X.
5
5/2010
Ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2010 rok.
15.01.2010
RF.I.
6
6/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Kombatantów, działka nr 580/1
14.01.2010
RG.IV.
7
7/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży poł. w m. Płonno
14.01.2010
RG.IV.
8
8/2010
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok
14.01.2010
RF.I.
9
9/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej poł. w obr. 2 m. barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
14.01.2010
RGM.IV.
10
10/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym poł. w obr. 2 m. Barlinek działka nr 257/11
14.01.2010
RGM.IV.
11
11/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, poł. w obr. 1 i 2 m. Barlinek oraz gm. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek.
14.01.2010
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenie nr 157/2009 z dnia 24.09.2009r.
12
12/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, poł. w obr. 1 m. Barlinek na rzecz ENEA Operatora Sp. z o.o.
14.01.2010.
RGM.IV.
13
13/2010
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
15.01.2010
RGM.II.
14
14/2010
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
15.01.2010
RGM.II.
15
15/2010
Uchylające Zarządzenie Nr 69/3 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 17/06.2003 r. w spr. wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
21.01.2010.
RGM.III.
16
16/2010
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych.
28.01.2010.
RO.VII.
17
17/2010
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
28.01.2010.
RO.VII.
18
18/2010
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
28.01.2010.
RO.VII.
19
19/2010
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
04.02.2010.
RO.VII.
20
20/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży znajdującej się w budynku poł. w m. Strapie gm. Barlinek., działka gruntu nr 8/61.
04.02.2010
RG.IV.
21
21/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 2 m. Barlinek, działki nr 1010/7 i 1010/9 oraz część działki nr 1010/4.
12.02.2010
RGM.IV.
22
22/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 1 i 2 m. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
12.02.2010
RGM.IV.
23
23/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 1 m. Barlinek, działka nr 669/2
12.02.2010
RGM.IV
24
24/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 2 m. Barlinek działka nr 110/6 oraz część działki nr 1010/4
12.02.2010
RGM.IV.
25
25/2010
Zatwierdzenia składu komisji przetargowej na zadanie pt: Przebudowa skrzyżowania ul. 1 Maja z ul. Ogrodową w ramach zadania "Przebudowa ul. Fabrycznej w Barlinku"
16.02.2010
RI.X.
26
26/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
16.02.2010
Sekretarz
Barlinka
27
27/2010
Wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2010 roku w Urzędzie Miejskim w Barlinku.
18.02.2010
RO.I.
28
28/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010rok.
18.02.2010
RF.I.
29
29/2010
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
18.02.2010
RGM.II.
Zmieniające zarządzenie nr 147/2009 z dnia 20.08.2009r.
30
30/2010
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
18.02.2010
RGM.II.
Zmieniające zarządzenie nr 88/2009 z dnia 07.05.2009r.
31
31/2010
Powołania komisji w celu spisania rzeczy będących przedmiotem przekazania stowarzyszeniu kultury fizycznej Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Pogoń" Barlinek umową zlecenia o prowadzenie i utrzymanie stadionu miejskiego wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą techniczną oraz boiska sportowego.
26.02.2010
RGM.II.
32
32/2010
Ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Barlinku na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
01.03.2010
OC
33
33/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010rok.
26.02.2010
RF.I.
34
34/2010
Powołania Zespołu Roboczego Projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego" w ramach zadań Gminy Barlinek jako Partnera Projektu.
01.03.2010
RI.V.
35
35/2010
Procedur i zasad opracowywania projektów organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2010/2011 w Gminie Barlinek.
11.03.2010
ROś.I.
36
36/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
23.03.2010r
RGM.IV.
37
37/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 1 i 2 miasta Barlinka oraz w obrębie Mostkowo gm. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Barlinku Sp. z o.o.
23.03.2010r
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenie nr 198/2009 z dnia 26.11.2009r.
38
38/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Rynek 4.
23.03.2010r
RGM.IV.
39
39/2010
Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
11.03.2010r
OPS
40
40/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
31.03.2010r.
RF.I.
41
41/2010
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
31.03.2010
RO.VIII.
42
42/2010
Powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.
08.04.2010
Sekretarz
Barlinka
43
43/2010
Powołania Koordynatora CAF.
08.04.2010
Sekretarz
Barlinka
44
44/2010
Powołania grupy samooceny.
08.04.2010
Sekretarz
Barlinka
45
45/2010
Powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością.
08.04.2010
Sekretarz
Barlinka
46
46/2010
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku.
31.03.2010
RO.I.
Zmieniające zarządzenie nr 32/2009 z dnia 26.02.2009r
47
47/2010
Wprowadzenia karty audytu wewnętrznego.
31.03.2010
RO.I.
48
48/2010
Zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach publicznych w gminie Barlinek.
02.04.2010
RO.I.
Uchylające zarządzenie nr 76/2004 z dnia 06.07.2004r.
49
49/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
31.03.2010
RF.I.
50
50/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010rok.
28.04.2010
RF.I.
51
51/2010
Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Barlineckiego Ośrodka Kultury w Barlinku za rok 2009.
13.04.2010r.
RF.I.
52
52/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.
20.04.2010r.
RGM.IV.
53
53/2010
Zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2010r. komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Barlinku, jednostek organizacyjnych Gminy i innych podmiotów podległych Burmistrzowi Barlinka.
20.04.2010r.
KW
54
54/2010
Wprowadzenia "Polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Barlinku".
22.04.2010
Informatyk
55
55/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część nieruchomości dz. nr 195 położonej w Barlinku.
26.04.2010r
RGM.IV.
56
56/2010
Zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu nr 38/1 położonej w obrębie 2 miasta Barlinek przy ulicy Ogordowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
05.05.2010r
RG. IV.
57
57/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej nr 261/5 położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej.
05.05.2010r
RG. IV.
59
59/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej do 3 lat, położonej w obrębie 2 miasta Barlinek.
12.05.2010r
RGM.IV.
60
60/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.
12.05.2010r
RGM.IV.
61
61/2010
W sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działka nr 576/46 położonej w Barlinku przy ul. Lipowej.
13.05.2010
RG.IV.
62
62/2010
W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010rok
14.05.2010
RF.I.
63
63/2010
W sprawie powołania komisji w celu przejęcia od Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu przedmiotu dzierżawy - dz. nr 245/2 i 246/22 położonej przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku.
13.05.2010
RGM.IV.
64
64/2010
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów część dz. nr 245/2 oraz część działki nr 246/22 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej
13.05.2010
RGM.IV.
65
65/2010
W sprawie uchylenia części Zarządzenia nr 50/ 2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku.
17.05.2010
RF.I.
Uchylające część zarządzenia nr 50/2010 z dnia 28.04.2010r
66
66/2010
W sprawie powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
18.05.2010
RO.I.
67
67/2010
W sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
18.05.2010
RO.I.
68
68/2010
W sprawie sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
20.05.2010
RGM. II.
69
69/2010
W sprawie powołania komisji w celu przejęcia od Netto Sp. z o.o. z siedzibą w Motańcu przedmiotu dzierżawy - dz. nr 245/2 i 246/22 położonej przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku.
20.05.2010
RGM.II.
Uchylające zarządzenie nr 63/2010 z dnia 13.05.2010r
70
70/2010
W sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 197/5, 197/7, 780/24 położonych w Barlinku przy Rynku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
20.05.2010
RG.IV.
71
71/2010
W sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 780/26 położonej w Barlinku przy Rynku w celu poprawienia warunków zagopsoadrowania przyległej nieruchomości.
20.05.2010
RG.IV.
72
72/2010
W sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 592/15 położonej w Barlinku przy ul. Zielnej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
20.05.2010
RG.IV.
73
73/2010
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku.
31.05.2010
Sekretarz Barlinka
74
74/2010
W sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 195 położoną w Barlinku.
31.05.2010
RGM.IV.
75
75/2010
W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
31.05.2010
RF.I.
76
76/2010
W sprawie zlecenia realizacji w 2010 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10.06.2010
RO.VIII.
77
77/2010
W sprawie zlecenia realizacji w 2010 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10.06.2010
RO.VIII.
78
78/2010
W sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego.
01.06.2010
RF.VI.
79
79/2010
W sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, przy pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
15.06.2010
RF.I.
80
80/2010
W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
11.06.2010
RF.I.
81
81/2010
W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela i współwłaściciela działki sąsiedniej, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka.
16.06.2010
RGM.IV.
82
82/2010
W sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, oraz odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz informowania go o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach.
14.06.2010
OPS
83
83/2010
W sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, oraz odbierania od dłużnika alimentacyjnego oświadczenia majątkowego oraz informowania go o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach.
14.06.2010
OPS
84
84/2010
W sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego.
14.06.2010
OPS
85
85/2010
W sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.
14.06.2010
OPS
86
86/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
25.06.2010
Sekretarz
Barlinka
87
87/2010
Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych dla przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 roku.
28.06.2010
Sekretarz
Barlinka
88
88/2010
Powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji dla przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 roku.
28.06.2010
Sekretarz
Barlinka
89
89/2010
Powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 4 lipca 2010 roku.
28.06.2010
Sekretarz
Barlinka
90
90/2010
Powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego przedmiotu dzierżawy stanowiącego część nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów dz. nr 245/2 i część nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 245/22 położonej przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku.
25.06.2010
RGM.IV
91
91/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej do 3 lat, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ulicy Długiej.
29.06.2010
RGM.IV.
92
92/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej do 3 lat, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. Długiej.
29.06.2010
RGM.IV.
93
93/2010
Udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Barlinecki Ośrodek Kultury.
30.06.2010
RF.I.
94
94/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
28.06.2010
RF.I.
95
95/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn." Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Mostkowo, gm. Barlinek -Etap III".
30.06.2010
RI.X.
96
96/2010
Odwołania członka ze składu obwodowej komisji wyborczej nr 13, powołanej w celu przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 04 lipca 2010 roku.
01.07.2010
Sekretarz Barlnka
97
97/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
30.06.2010
RF.I.
98
98/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej w użyczenie gruntu na okres 3 lat, przy ulicy Sportowej.
06.07.2010
RGM.IV
99
99/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
07.07.2010
ROś.I.
100
100/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
07.07.2010
ROś.I.
101
101/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
07.07.2010
ROś. I.
102
102/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. " Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych od miejscowości Osina do miejscowości Janowo".
07.07.2010
RI.X.
103
103/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez BTBS Sp. z o.o.
09.07.2010
RGM.IV.
104
104/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas do 3 miesięcy położonej w obrębie 2 miasta Barlinka.
12.07.2010
RGM.IV.
105
105/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w Moczydle".
17.06.2010
RI.IX.
106
106/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- Orlik 2012".
01.06.2010
RI.IX.
107
107/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
19.07.2010
RF.I.
108
108/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. "Przebudowa nawierzchni drogowych wraz z budwoą kanalizacji deszczowej w miejscowości Mostkowo, gm. Barlinek - Etap III".
16.07.2010
RI.X.
109
109/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej w użyczenie gruntu na okres 3 lat, przy ul. Niepodległości 10.
22.07.2010
RGM.IV.
110
110/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, przy ulicy Staromiejskiej.
22.07.2010
RGM.IV.
111
111/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok
23.07.2010
RF.I.
112
112/2010
Podania do publicznej wiadomości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jako lokal mieszkalny.
22.07.2010r
RGM.II.
113
113/2010
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. " Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości :Dzikówko, Ożar, Równo, Wilcze, gm. Barlinek".
29.07.2010
RI.X.
114
114/2010
Wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
30.07.2010
RG.IV.
115
115/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat w Dzikowie.
04.08.2010
RGM.IV.
116
116/2010
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
05.08.2010
RGM.II.
117
117/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w miejscowości Wilcze gm. Barlinek.
05.08.2010r
RG.IV.
118
118/2010
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
19.08.2010
RGM.III.
119
119/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy Rynku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
19.08.2010
RG.IV.
120
120/2010
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
19.08.2010
RGM.II.
121
121/2010
Przyjęcia procedury windykacji należności podatkowych i opłat.
24.08.2010
RF.I.
122
122/2010
Przyjęcia procedury windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
24.08.2010
RF.I.
123
123/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
25.08.2010r
RF.I.
124
124/2010
Ustalenia procedur kontroli finansowej w Gminie Barlinek.
31.08.2010r
RF.I.
125
125/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
31.08.2010r.
RF.I.
126
126/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
02.09.2010r
RG.IV
127
127/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży.
02.09.2010r
RG.IV.
128
128/2010
Wszczęcia konsultacji społecznych dotyczących nadawania nazw rondom.
02.09.2010
RGM.II.
129
129/2010
Powołania komisji w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego przedmiotu dzierżawy stanowiącego część nieruchomości zabudowanej - dz. nr 245/2, 246/22 Barlinek.
09.09.2010r
RGM.IV
130
130/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w obrębie Łubianki stanowiącej własność Gminy Barlinek.
14.09.2010r.
RGM.IV.
131
131/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w obrębie Płonno stanowiącej własność Gminy Barlinek.
14.09.2010r.
RGM.IV.
132
132/2010
Wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.
14.09.2010r.
RF.I.*
133
133/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
16.09.2010r.
RF.I.
134
134/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Sportowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
16.09.2010r
RG.IV.
135
135/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Sportowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
16.09.2010r
RG.IV
136
136/2010
Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Barlinek.
17.09.2010r
RO.I.
137
137/2010
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
23.09.2010r
RF.I.
138
138/2010
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
23.09.2010r.
RG.IV.
139
139/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Krzynka.
23.09.2010r
RG.IV.
140
140/2010
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości .
23.09.2010r
RG.IV.
141
141/2010
Zamknięcia konsultacji społecznych dotyczących nadawania nazw rondom.
27.09.2010r.
RGM.II.
142
142/2010
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości.
23.09.2010r
RG.IV.
143
143/2010
Sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych- stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
30.09.2010r
RGM.II.
144
144/2010
Powołania Komisji Weryfikacyjnej oraz ustalenia wzorów wniosków.
30.09.2010r.
RGM.III.
145
145/2010
Powołania składu Komisji Weryfikacyjnej.
30.09.2010r.
RGM.III.
146
146/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Rychnowie.
30.09.2010r
RG.IV.
147
147/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
30.09.2010r.
RF.I.
148
148/2010
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
08.10.2010r.
RGM.II.
149
149/2010
Wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro.
08.10.2010r
Sekretarz
Barlinka
150
150/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie Okunie, gm. Barlinek.
12.10.2010r
RGM.IV.
151
151/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obrębie Moczkowa, gm. Barlinek.
12.10.2010
RGM.IV.
152
152/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości, położonej przy ul. 31 - go Stycznia, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
12.10.2010
RGM.IV
153
153/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie Dzikowo, gm. Barlinek.
12.10.2010
RGM.IV
154
154/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
13.10.2010r
RF.I.
155
155/2010
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych- stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
21.10.2010r
RGM.II.
156
156/2010
Powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
21.10.2010r.
RO.II.
157
157/2010
Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych dla przeprowadzenia wyborów do organów samorządowych, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
21.10.2010r.
RO.II.
158
158/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Bocznej.
21.10.2010r.
RG.IV.
159
159/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
02.11.2010r.
RGM.IV.
160
160/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
02.11.2010r.
RGM.IV.
161
161/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
29.10.2010r.
RF.I.
162
162/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonej w Barlinku.
04.11.2010r
RG.IV.
163
163/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Górnej.
04.11.2010r.
RG.IV.
164
164/2010
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
16.11.2010r.
ROś.I.
165
165/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
18.11.2010
RF.I.
166
166/2010
O zmianie zarządzenia w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
18.11.2010
RGM.II.
Zmieniające zarządzenie nr 30/2010 z dnia 18.02.2010r
167
167/2010
Udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PKW "Płonia" Sp. z o. o. na kwotę 800.000,00 zł..
26.11.2010r
FR.I.
Traci moc zarządzenie nr 163/2009 z dnia 25.09.2009r.
168
168/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obrębie Swadzim.
30.11.2010
RGM.IV.
169
169/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku Sp. z o. o.
30.11.2010
RGM.IV
170
170/2010
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
30.11.2010r.
RF.I.
171
171/2010
Odwołania Zastępcy Burmistrza Barlinka.
03.12.2010
RO.II.
172
172/2010
Powołania Zastępcy Burmistrza Barlinka.
03.12.2010
RO.II.
173
173/2010
Wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Barlinka.
03.12.2010
RO.II.
174
174/2010
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Sportowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości. 02.12.2010r. RG.IV.
175 175/2010 Powołania Gminnego Biura Spisowego 06.12.2010 Sekretarz Barlinka*
176 176/2010 Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obr. 1 m. Barlinek. 08.12.2010 RGM.IV.
177 177/2010 Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok. 10.12.2010 RF.I.
178 178/2010 Waloryzacji czynszu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek. 09.12.2010 RGM.IV.
179 179/2010 Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetagowym na okres 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obrębie 1 m. Barlinka. 14.12.2010 RGM.IV.
180 180/2010

Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.

 

14.12.2010 RF.I.
181
181/2010
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
28.12.2010
RGM.IV
182 182/2010 W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok

 

23.12.2010 RF.I.
183 183/2010 W sprawie powołania składu osobowego Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 30.12.2010 Sekretarz
184 184/2010 W sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok 30.12.2010 RF.I.

Ilość odwiedzin: 9662
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2010
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2010 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: UM Barlinek
Osoba, która odpowiada za treść: UM Barlinek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2010-01-13 12:24:41
Data udostępnienia informacji: 2010-01-13 12:24:41
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 09:46:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner