logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Załączniki do pobrania: 2019-04-29 14:38:34 - Ogłoszenie (zip) (38.97 kB)
2019-04-29 14:39:13 - SIWZ (zip) (334.19 kB)
2019-04-29 14:40:08 - Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (zip) (8.23 MB)
2019-04-29 14:41:59 - Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenia dotyczące przesłanek wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu (zip) (14.45 kB)
2019-04-29 14:44:12 - Załącznik Nr 3 do SIWZ -Oświadczenia - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (zip) (8.65 MB)
2019-04-29 14:45:19 - Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych (doświadczenie zawodowe) (zip) (9.92 kB)
2019-04-29 14:46:46 - Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wykaz osób (potencjał kadrowy) (zip) (7.18 kB)
2019-04-29 14:47:51 - Załącznik Nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień (zip) (6.55 kB)
2019-04-29 14:48:48 - Załącznik Nr 7 do SIWZ - Wykaz podwykonawców (zip) (7.36 kB)
2019-04-29 14:50:42 - Załącznik Nr 8 do SIWZ - Oświadczenie o średniorocznym zatrudnieniu (zip) (7.04 kB)
2019-04-29 14:56:45 - Załącznik Nr 10 do SIWZ - Projekt budowlano - wykonawczy - branża drogowa (zip) (20.34 MB)
2019-04-29 15:01:43 - Załącznik Nr 11 do SIWZ - Specyfikacje techniczne (zip) (6.11 MB)
2019-04-29 15:03:34 - Załącznik Nr 12 do SIWZ - Projekt organizacji ruchu - stała (zip) (8.23 MB)
2019-04-29 15:04:25 - Załącznik Nr 13 do SIWZ - Przedmiar robót (pdf) (467.17 kB)
2019-04-29 15:08:44 - Załącznik Nr 14 do SIWZ - Opinia geotechniczna (zip) (8.65 MB)
2019-04-29 15:09:58 - Załącznik Nr 15 do SIWZ - Ocena stanu funkcjonalnego i technicznego kanalizacji deszczowej (pdf) (2.56 MB)
2019-04-29 15:12:24 - Załącznik Nr 16 do SIWZ - Graficzny przebieg sieci kanalizacji deszczowej (pdf) (2.57 MB)
2019-05-06 08:20:06 - Załącznik Nr 9 do SIWZ - Projekt umowy (zip) (47.59 kB)

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Matejki w Barlinku"
Skrócony opis: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: "Przebudowa ul. Matejki w Barlinku"
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Kazimierz Dolat
Osoba, która odpowiada za treść: Kazimierz Dolot
Osoba, która wprowadzała dane: Dariusz Dybiński
Data wytworzenia informacji: 2019-04-29 14:36:10
Data udostępnienia informacji: 2019-04-29 14:36:10
Data ostatniej aktualizacji: 2019-05-06 08:21:44

Wersja do wydruku...

corner   corner