logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


ORGANA WŁADZY > Sekretarz

 

 

 

Ewa Hinc-Dziedziela

Sekretarz Barlinka

   

 KONTAKT:

 

Telefon   +48 95 746-55-44

 

Fax   +48 95 746-17-04

 

Email   umig@barlinek.pl

               

WWW   www.barlinek.pl

SEKRETARZ BARLINKA

Zadania i kompetencje Sekretarza:

1) Wykonywanie w imieniu Burmistrza funkcji kierownika administracyjnego Urzędu i w tym zakresie:

 • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby,
 • opracowuje zakresy czynności dla kierowników referatów,
 • sprawuje nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 • prezentuje nowoprzyjętych pracowników,
 • dba o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
 • koordynuje i nadzoruje prace remontowe w Urzędzie i zakupy środków trwałych,
 • planuje koszty utrzymania Urzędu i rozlicza się z wydatków przewidzianych na ten cel w budżecie Gminy,
 • wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Burmistrza,

2) Przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,

3) Przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,

4) Koordynowanie i organizacja spraw związanych ze spisami i wyborami,

5) Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą Referatu Ogólnoorganizacyjnego,

6) Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem:

 • Barlineckiego Ośrodka Kultury,
 • Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowego Domu Samopomocy.

7) Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza.

Ilość odwiedzin: 65868
Nazwa dokumentu: Sekretarz
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2011-10-17 10:25:00
Data udostępnienia informacji: 2011-10-17 10:25:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-09 09:33:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner