logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
   minus Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Informacja Burmistrza Barlinka z dnia 19 sierpnia 2019 r.
   minus Postanowienie nr 243/2019 komisarza wyborczego w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Barlinek
   minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
   minus Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
   minus Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
   minus Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
   minus Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w kraju
   minus Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu za granicą i na polskich statkach
   minus Informacja o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata
   minus Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania
   minus INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Barlinek
   minus Listy kandydatów na posłów i senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Zawiadomienie nr 1/2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
   minus Wyniki wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Szczecinie II

z dnia 17 września 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Barlinek obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Szczecinie II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 19.09.2019 r. do godz. 14:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 1,

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 7, w liczbie 1,

- Nr 8, w liczbie 1,

- Nr 9, w liczbie 1,

- Nr 10, w liczbie 1,

- Nr 14, w liczbie 1,

- Nr 15, w liczbie 1,

- Nr 16, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 20.09.2019 r. o godz. 8:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku.

§ 3

W dniu 20.09.2019 r. o godz. 8:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barlinku odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

- Nr 12

- Nr 17.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Szczecinie II

 

Anna Sienkiewicz

Ilość odwiedzin: 1636
Nazwa dokumentu: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
Skrócony opis: INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Walczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Walczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-09-17 14:55:50
Data udostępnienia informacji: 2019-09-17 14:55:50
Data ostatniej aktualizacji: 2019-09-17 14:58:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner