logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
   minus Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Informacja Burmistrza Barlinka z dnia 19 sierpnia 2019 r.
   minus Postanowienie nr 243/2019 komisarza wyborczego w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Barlinek
   minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
   minus Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
   minus Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
   minus Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
   minus Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w kraju
   minus Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu za granicą i na polskich statkach
   minus Informacja o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata
   minus Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania
   minus INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Barlinek
   minus Listy kandydatów na posłów i senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Zawiadomienie nr 1/2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
   minus Wyniki wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Komisarz Wyborczy

 

INFORMACJA O WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W OKRĘGU WYBORCZYM, W KTÓRYM

ZAREJESTROWANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO KANDYDATA

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostaną przeprowadzone w dniu 13 października 2019 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu). 

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony wyłącznie obok nazwiska kandydata umieszczonego na liście kandydatów, której rejestracja została unieważniona powoduje nieważność głosu.

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata, głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. 

Postawienie znaku „X” w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata, niepostawienie znaku „X” w żadnej kratce lub postawienie znaku „X” w kratce z lewej strony obok wyłącznie przy nazwisku kandydata, którego nazwisko zostało skreślone powoduje nieważność głosu.

Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Wyborcy ujęci w spisie wyborców mogą głosować osobiście w lokalu wyborczym.

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

(termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego). 

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, a także wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają prawo do głosowania

przez pełnomocnika. W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek w urzędzie gminy (miasta), w której jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. 

W przypadku wątpliwości związanych z udziałem w głosowaniu pytania zgłaszać można do urzędu gminy (miasta).

 

                                                              

Ilość odwiedzin: 1573
Nazwa dokumentu: Informacja o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata
Skrócony opis: Informacja o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Walczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Walczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-08-31 09:01:32
Data udostępnienia informacji: 2019-08-31 09:01:32
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-31 10:17:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner