logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
minus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
   minus Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Obwieszczenie o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Informacja Burmistrza Barlinka z dnia 19 sierpnia 2019 r.
   minus Postanowienie nr 243/2019 komisarza wyborczego w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Barlinek
   minus Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
   minus Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa
   minus Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa
   minus Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
   minus Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w kraju
   minus Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu za granicą i na polskich statkach
   minus Informacja o wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym, w którym zarejestrowano więcej niż jednego kandydata
   minus Informacja o numerach oraz granicach obwodów głosowania
   minus INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
   minus Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Barlinek
   minus Listy kandydatów na posłów i senatora w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
   minus Zawiadomienie nr 1/2019 z dnia 27 września 2019r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
   minus Wyniki wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), w związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczam na terenie Gminy Barlinek następujące miejsca:

 1. przeznaczone na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych podczas kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
 • płot przy Placu Bankowym (przęsło od ul. Szpitalnej) – dysponent BTBS (przed zamieszeniem plakatów należy kontaktować się z dysponentem pod numerem telefonu 95-74 62 348);
 • płot wzdłuż Stadionu Miejskiego w Barlinku – dysponent Urząd Miejski w Barlinku (przed zamieszeniem plakatów należy kontaktować się z dysponentem pod numerem telefonu 95-74 62 586);
 • płyty OSB zamontowane na osiedlu Górny Taras (bariery ochronne przy ciągu pieszym) – plakaty mogą być zamieszczane bez uzgodnienia.

 

 1. przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:
 • na słupach ogłoszeniowych w Barlinku: przy Placu Laskera, przy Rynku Miejskim, przy ul. Strzeleckiej, przy ul. 11 Listopada, przy ul. Przemysłowej;
 • na tablicach ogłoszeń w 20 sołectwach: Jarząbki, Równo, Dziedzice, Strąpie, Żydowo, Mostkowo, Swadzim, Dzikowo, Dzikówko, Ożar, Osina, Lutówko, Płonno, Rychnów, Moczkowo, Okunie, Krzynka, Łubianka, Moczydło, Stara Dziedzina;
 • na tablicach ogłoszeń przy budynku Urzędu Miejskiego w Barlinku (ul. Niepodległości 20) oraz na tablicy ogłoszeniowej wewnątrz Urzędu Miejskiego w Barlinku.

 

Burmistrz Barlinka

 Dariusz Zieliński

 

UWAGA!

 1. Wszystkie komitety wyborcze zainteresowane umieszczaniem plakatów wyborczych w ww. miejscach, zobowiązane są do przestrzegania ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.).
 2. Za techniczne przygotowanie plakatów wyborczych do wywieszenia odpowiadają komitety wyborcze.
 3. Komitety wyborcze obowiązane są usunąć plakaty, hasła wyborcze, zgodnie z terminami zawartymi w ww. ustawie.

Ilość odwiedzin: 1639
Nazwa dokumentu: Informacja Burmistrza Barlinka z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Skrócony opis: Informacja Burmistrza Barlinka z dnia 19 sierpnia 2019 r.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Walczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Walczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-08-21 14:46:34
Data udostępnienia informacji: 2019-08-21 14:46:34
Data ostatniej aktualizacji: 2019-08-21 14:53:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner