logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE  DO WIADOMOŚCI
ŻE W DNIU 13 GRUDNIA 2018 ROKU, O GODZINIE  1300  W URZĘDZIE MIEJSKIM
W BARLINKU PRZY ULICY NIEPODLEGŁOŚCI 20, W SALI NR 12

 

ODBĘDZIE SIĘ  POSIEDZENIE

 

KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA I PRAWORZĄDNOŚCI RADY MIEJSKIEJ
W BARLINKU

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 2. Dyskusja na temat obecnej sytuacji na Oddziale Rehabilitacji w Szpitalu Barlinek.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018.
 4. Informacja o:
  a) wydanych w 2017 r. decyzjach dotyczących tzw. opłaty planistycznej, opłat z tytułu wzrostu  wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego,
  b) wypłaconych w 2017 r. przez gminę odszkodowaniach za obniżenie wartości działki w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  c) zgłoszonych w 2017 r. przez właścicieli lub wieczystych użytkowników nieruchomości żądaniach wobec gminy, jeżeli korzystanie z nieruchomości stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone w związku z uchwaleniem albo zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 6. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na 2019 rok.
 8. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok.
 9. Sprawy różne.
 10. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący Komisji Oświaty,
Kultury, Zdrowia i Praworządności

Cezary Michalak

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
Skrócony opis: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gajda
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gajda
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-12-10 11:43:08
Data udostępnienia informacji: 2018-12-10 11:43:08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 11:54:36

Wersja do wydruku...

corner   corner