logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Przejrzysta Polska

Gmina  Barlinek  przystąpiła  do  akcji  społecznej  "Przejrzysta Polska"  prowadzonej  przez  " Gazetę Wyborczą " przy wsparciu Fundacji   Agory,   Polsko -  Amerykańskiej   Fundacji   Wolności, Programu  Przeciw  Korupcji Fundacji  im.  S. Batorego,  Fundacji  Rozwoju  Demokracji  Lokalnej,  Centrum  Edukacji Obywatelskiej
i Banku Światowego.

Akcja potrwa do końca 2005 roku.

Zadaniem akcji jest promowanie uczciwości i skuteczności w samorządach, ma ona na celu  przyczynienie  się  do  poprawy  jakości  życia  publicznego  oraz  do pobudzania aktywności  obywatelskiej.   Adresatem  akcji  są  samorządy  terytorialne,  które  przy współpracy  z  organizacjami   pozarządowymi   i   mieszkańcami   chcą   udoskonalać praktykę  sprawowania  władzy  i  administrowania,  dążąc  do wyeliminowania korupcji
i innych form patologii.

W ramach programu podjęliśmy się wdrożenia szeregu zadań, których celem jest poprawa funkcjonowania w myśl zasad: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji  społecznej,   przewidywalności,   fachowości  i  rozliczalności.  Wdrożenie
i  przestrzeganie  tych zasad  przyczyni się do budowania  przejrzystego,  skutecznego
i uczciwego samorządu. Szczegółowe informacje na temat akcji dostępne są na stronie
www.przejrzystapolska.pl

 

Przejrzysta Polska
WYBRANE ZADANIA W POSZCZEGÓLNYCH ZASADACH
DLA MIASTA I GMINY BARLINEK

I Zasada Przejrzystości

  1. Opracowanie opisu usług świadczonych przez samorząd

 

II Zasada braku tolerancji dla korupcji

  1. Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu gminnego

 

III Zasada partycypacji społecznej

  1. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  2. Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy

 

IV Zasada przewidywalności

  1. Opracowanie krótkiego materiału przybliżającego mieszkańcom istniejący w gminie/powiecie aktualny strategiczny dokument rozwojowy

 

V Zasada fachowości

  1. Wprowadzenie procedury naboru na każdy wakat w urzędzie

VI Zasada rozliczalności

  1. Przygotowanie i rpozpropagowanie książeczki "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

 

 

Ilość odwiedzin: 54929
Nazwa dokumentu: Przejrzysta Polska
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Kierownik R.O.
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data udostępnienia informacji: 2005-05-17 12:59:49
Data ostatniej aktualizacji: 2007-07-06 10:41:47

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner